Keurmerk Zoönosen

Om aan te tonen dat wij maatregelen nemen om Zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het Keurmerk Zoönosen. Ieder jaar zorgen wij er weer voor dit keurmerk te halen. Vanaf 2013 doen wij hier al aan mee.
Ook voor 2023 hebben wij deze weer behaald

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan.

Zoönosen zijn vaak diersoort specifiek en kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels.

De meeste diersoorten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden, zoals landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten, schapen, paarden), wilde dieren (hazen, wilde zwijnen, muizen, ratten, vleermuizen) of huisdieren (honden, katten). Zo'n ziekteverwekker kan bij een dier ziekteverschijnselen veroorzaken, maar dat hoeft niet.

Hoe kunt u een zoönose oplopen?

Er zijn verschillende manieren waarop iemand een zoönose kan oplopen.
De belangrijkste zijn:
inname van besmet voedsel of water;
direct en indirect contact met geïnfecteerde dieren;
direct contact met besmet dierlijk materiaal zoals bijvoorbeeld abortusmateriaal of mest;
inademen van ziekteverwekkers bijvoorbeeld met stofdeeltjes in stal.