Het Bestuur

Het doel van de stichting is:
Het beheren en exploiteren van de kinderboerderij. Getracht wordt de kinderboerderij zoveel mogelijk open te stellen voor publiek.
Mensen en dieren worden met elkaar in contact gebracht op een veilige en prettige manier.
Wij hopen op deze manier te bevorderen dat men, zowel mens, dier als natuur met respect behandeld en benaderd.

Tevens zijn wij lid van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland

Taken van het bestuur:
De Voorzitter vormt het formele gezicht van de stichting naar buiten. Deze geeft leiding aan alle vergaderingen. Tevens is de voorzitter het aanspreekpunt binnen het bestuur voor alle technische,- en public relation aangelegenheden.

De Secretaris zorgt voor de afhandeling van de post, de voorbereidingen van alle vergaderingen en de notulen. Tevens is de secretaris het aanspreekpunt binnen het bestuur voor alle administratieve aangelegenheden.

De Penningmeester is het financiƫle geweten van de stichting. Hij houdt de financiƫle administratie van de stichting bij. De penningmeester vormt tevens het aanspreekpunt binnen het bestuur voor alle vrijwilligers administratie


Voorzitter:
Dhr. J.Pastoor
email: jpastoor@solcon.nl

Penningmeester:
Dhr. A.D.Steenhart
email: arjen@steenhartendegraaf.nl

Secretaris/Bestuurslid:
Mevr. W. van de Groep
email: willemyyn@hotmail.com

Algemeen bestuurslid:
Dhr. T. Zijl
email: geweienhuys@gmail.com