Stichting Kinderboerderij

De openingstijden zijn:
woensdag, vrijdag en zaterdag geopend van 12:00-20:00 uur (zonder afspraak)


Wij zijn een stichting die zich tot taak heeft gesteld tot het beheren en exploiteren van kinderboerderij De Veldmuis in samenwerking met zorgboerderij De Veldmuis. De kinderboerderij is speciaal ingericht voor kinderen, met of zonder beperking, om kennis te kunnen maken met de boerderij en zijn dieren. Ook volwassenen zijn natuurlijk van harte welkom. Onze kinderboerderij heeft zowel een recreatieve als een educatieve functie.


Geschiedenis van ons bedrijf.
Onze boerderij is vanaf 1930 gevestigd op deze locatie en stond in het begin aan de overkant van de weg. De opa van Menno had daar een melkveebedrijf met 15 koeien. In 1967 bouwde hij op de bestaande locatie een varkensschuur. Deze is begin jaren 80 omgebouwd tot koeienstal. 1979 was het jaar dat de vader van Menno het bedrijf over nam van zijn vader. En hij ging van 15 naar 45 melkkoeien, waarna in 1983 het melk Quotum werd ingevoerd. Hij bouwde een wagenloods naast de bestaande koeienstal.

De zorgboerderij.
In 2000 waren er nog bijna geen zorgboerderijen. Menno & Jolanda zagen op de televisie een programma over het wel en wee van een zorgboerderij. Dit sprak hen zo aan, dat ze dit zijn gaan onderzoeken of het een mogelijkheid was voor het bedrijf. Door een blok te vormen met de gemeente Bunschoten, provincie, en Sherpa is zodoende in mei 2004 gestart met het zorg verlenen op de boerderij. Met een begin van 5 hulpboeren hebben ze inmiddels 15 hulpboeren die naar hartenlust werken (dagbesteding krijgen) op de zorgboerderij.

Rond 2008 werd er door de lokale politiek de wens uitgesproken om een kinderboerderij te realiseren in de gemeente Bunschoten. De gemeente heeft na onderzoeken besloten dat dit niet haalbaar was doordat het plan o.a. stuk liep op de beheerderskosten.

Deze wens van de gemeente hebben Menno & Jolanda opgepakt en zij hebben onderzocht of dit wel haalbaar zou zijn op de huidige zorgboerderij. Er zijn vele gesprekken gevolgd met de gemeente & Sherpa. Daarbij kwam ook naar voren dat er in de toekomst op het gebied van de zorg ook veel zou gaan veranderen. (mensen met een beperking zouden in de toekomst hun dagbesteding in eigen gemeente moeten volgen)

Gemeente Bunschoten en Sherpa werden door het plan van Menno & Jolanda erg enthousiast en hebben beide besloten met hun verder te gaan.